SEO-content

Skapa innehåll som målgruppen vill ha och som stärker er affär – vi berättar hur och hjälper er att skräddarsy en lösning.

 

NYFIKEN? KONTAKTA OSS

 

ON-PAGE
OFF-PAGE

Vad är content?

Content, eller innehåll, är all text och visuell information som finns på webben. Innehåll kan uttrycka sig i en mängd format såsom: text, bild, ljud, video och animationer. Med andra ord är innehåll webbens ryggrad. Webben existerar i grunden just för att vi ska kunna kommunicera och dela olika typer av innehåll till varandra. Det går inte att producera någonting för webben utan att skapa innehåll. Att skapa optimerat och kvalitativt innehåll är därför avgörande för ett företags webbstrategi. Utan detta når du inte fram till din målgrupp i den avgörande kanalen; sökmotorer.

 

Vår process för att skapa SEO-content

Sökordsanalysen är grunden till allt vårt innehållsarbete. Vi kartlägger målgruppens sökbeteende och väljer ut sökord med relevans för vår kunds affär och målsättning. Vi gör även analyser av sökintentionen för att säkerställa att vår kund kan möta målgruppens förväntan. Sökorden matchas därefter mot målsidor. I denna process ingår planering av nya sidor eller sidtyper som ska skapas, samt befintliga sidor som ska uppdateras. Innehållet skapas – antingen av våra externa byråer, frilansskribenter eller kundens egna content-specialister. Om kunden skapar innehåll själv stöttar Pixel med utbildningar, guidande underlag och feedback under hela processen. När innehållet är skapat, korrekturläst och redigerat, publiceras det. 

I denna fas är det för många kunder relevant att koppla in Digital PR som ett ytterligare perspektiv på innehållsarbetet. Detta för att skapa en gemensam strategi och synergieffekter utifrån perspektiven PR, innehåll och marknadsföring. 

 

ON-PAGE
OFF-PAGE

Uppföljning av resultat & revidering av innehållsstrategier

Så fort relevanta sökord och målsidor identifierats sätter vi upp bevakning för innehållsarbetet. Detta innebär att vi kan se och följa utvecklingen under hela arbetsprocessen. Resultatet av innehållsarbetet följs upp löpande, baserat på förutbestämda KPI:er – exempelvis ranking, trafik och konverteringar. I takt med att tiden går, samlar vi på oss mer data om sökbeteendet och utför löpande optimeringar för att nå uppsatta mål. Vi gör också anpassningar för trender, förändrad konkurrens, uppdaterade affärsmål och nya sökbeteenden. Befintliga sidor och innehåll omarbetas och förbättras och vi får uppslag för nya vinklar och utveckling av innehållsstrategin.

Är du nyfiken på att veta mer om hur vi kan hjälpa er med ert innehållsarbete? Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan stötta just er.