Work System –
En global SEO-aktör med lokala resultat

arrow5
case_footway
search

+96%

ökning under 1 år

search

105

nya förstaplaceringar

vector

13

aktiva marknader

case_footway arrow1 arrow1 arrow2 arrow3

Work System grundades år 2009 i Forserum av Jonas Hallenborg och David Nord. Innovativ produktutveckling tillsammans med duktiga medarbetare har lagt grunden till den framgång de har med bilinredning och bilutrustning idag. Företaget har även blivit tilldelad titeln “Supergasell” av DI. Under december 2021 certifierades de också som en god arbetsplats genom “Great Place To Work”.

 

Work System har tack vare ett långsiktigt strategiskt SEO-arbete tagit marknadsandelar på bilinrednings-marknaden i Europa. Samtidigt avancerar de ytterligare i Sverige och tar allt mer marknadsandelar på prioriterade områden.  

search

105

nya förstaplatser

I Sverige har Work System tagit 105 nya förstaplatser på högt prioriterade sökord

search

96%

ökning

De nya förstaplaceringarna ligger till grund för ökningen på 96%

search

13

aktiva marknader

Det datadrivna och effektiva arbetssättet har visat sig fungera i Sverige och ska upprepas på samtliga marknader

cross

Work System prioriterar de absolut närmaste sökorden

cross

I och med att Work System arbetar med bilinredningar och tillbehör till ett brett utbud av bilmärken och bilmodeller finns det en enorm mängd prioriterade sökord. Eftersom produkterna inte är universella produkter som fungerar för olika bilar måste du som kund ha möjligheten att hitta rätt produkt för just din bil. Work Systems kunder är i behov av att kunna hitta en lösning som är perfekt för dem och deras specifika bil, vilket motiverar arbetet med sökord som “Bilinredning + [Bil+bilmodell]”.

UTMANING

mount_icon

När samarbetet mellan Work System och Pixel inleddes var planen tydlig. Work System var i behov av en partner som kunde hjälpa dem att växa, framför allt på den europeiska marknaden där de har verksamhet i ett flertal länder, vissa mer prioriterade än andra. De var i behov av en helhetsleverantör inom SEO.

STRATEGI

mount_icon

Det primära målet med SEO-arbetet var att öka den organiska synligheten inom “BIlinredning”, men även de mer specifika sökorden likt [Bil + Bilmodell] + [Produkt]. Strategin för att genomföra detta var främst indelat i tre olika led:

 • Aktiv införskaffning av länkar mot prioriterade sökord
 • Teknisk SEO
 • Onpage SEO

Den högst prioriterade marknaden var Sverige. Då Work Systems synlighet i Sverige redan var bra skulle den svenska marknaden agera som en mall för hur vi skulle lyckas bäst i de resterande länderna. 

VAD MAN GJORDE

mount_icon

För att uppnå ett framgångsrikt samarbete var det viktigt att vi tillsammans arbetade på ett datadrivet arbetssätt. Tack vare lanseringen av det nya verktyget Voxel kunde samtliga i projektet få mer uträttat, utan att tappa på arbetets precision. 

 

Arbetet gjordes enligt nedanstående led:

 

 • Nulägesanalys: Var är vi idag? Var kan vi vara imorgon? Var vill vi vara om ett år?
 • Teknisk analys: Vad finns det för tekniska “quick wins” samt vad finns det för större utmaningar för att nå framgång i Sverige samt ute i Europa?
 • Datamodellering. Ett ord som beskriver ett enormt arbete – för att summera:
  * Komplett kartläggning av samtliga potentiella sökord för hela hemsidan (Vissa marknader med 100 000+ sökord)
  * Tilldela bäst lämpad URL för samtliga sökord
  * Arbeta datadrivet och optimera metadata och content där Work System kunde tjäna mest 

RESULTAT

mount_icon

Sverige

I vårt samarbete har fokus legat på att implementera våra rekommendationer och stora satsningar på den svenska marknaden. Med detta har vi möjligheten att utvärdera och justera den grundmall och strategi vi satt, och applicera den på ytterligare marknader. Nu när 2022 börjar närma sig sitt slut har vi möjligheten att se de första resultaten av vårt arbete.

 

Vi har gått från 80 förstaplaceringar till 185 förstaplaceringar på högt prioriterade sökord. Vi har fokuserat på sökord där Work System kan svara på kundens specifika frågor och sett till svaren kan tillgodose kundernas behov. Bland de bilspecifika sökorden (Bil + kategori) har den organiska trafiken ökat med 96% det senaste året. 

 

2023 kommer att bli ett spännande år för både Work System och Pixel. Ett år där ambitionen är att ta än fler marknadsandelar i Sverige, samtidigt som vår svenska strategi ska implementeras på den europeiska marknaden.