SEO sparar fintech startup 1 miljon kronor i månaden

ON-PAGE SEO
OFF-PAGE SEO
Samarbetet mellan Pixel och Capcito har hjälpt placera en ny långivare högst upp på Google. Bara trafiken till företagslånsidan hade kostat Capcito mer än 375 000 sek i månaden att köpa in via Google Ads. Capcito är ett företag som erbjuder låneutrymme
direkt, baserat på din bokföring till företag, online. Företaget erbjuder samma säkerhet som Sveriges banker men till skillnad från bankerna kan du se ditt låneutrymme på trettio sekunder. Capcitos vision är att hjälpa företag att expandera och öka omsättningen genom Sveriges första intelligenta företagslånservice.
1

Rankar #1 på konkurrensutsatta sökord

Enligt artikeln: “Här är de 100 dyraste sökorden i Sverige”, Publicerat den 20 juni 2018 i tidningen Resume, innehar Capcito första placering på Sveriges dyraste sökord i Google Ads.

20

20 högrelevanta sökord

Mer än 20 högrelevanta och konkurrensutsatta sökord i Capcitos vertikal syns på förstasidan i sökresultaten.

1.000.000

1.000.000 kr intjänat på trafikanskaffning

Under senaste tre månaderna har företaget fått in trafik från organiskt sök som hade kostat nästan en miljon kronor att köpa från Google Ads. SEO-arbetet kompletterar den kundanskaffning Capcito även gör via Google Ads

Trafiken vi har dragit in från SEO senaste tre månaderna hade kostat oss nästan en miljon kronor att köpa via Google Ads.

Oliver Pechter, CMO
Capcito

Capcito har drivit trafik värt nästan 1 miljon kr på SEO

Under senaste tre månaderna har företaget fått in trafik via organiskt sök som hade kostat nästan en miljon kronor att köpa från Google Ads. Man har kunnat fortsätta att ranka högt på sökord kring företagslån för att hävda sig i konkurrensen på en etablerad marknad där ny teknik och synlighet är den största konkurrensfaktorn för en god kundupplevelse.

Utmaning

En stor utmaning för Capcito var att få potentiella kunder att hitta dem i det organiska söket. Konkurrensen kring lösningar för lån till företag är extremt hög. Synlighet på sökmotorerna blev A och O när man lanserade en ny produkt som sticker ut i en ganska traditionell bransch. Idag handlar samarbetet mellan Pixel och Capcito om att öka trafik och ranking och få Capcito att synas på relevanta sökningar så potentiella kunder hittar till just Capcito först.

Strategi

Strategin var relativt okomplicerad men krävde noggrannhet kring det tekniska och en god förståelse för Capcitos kunder. Man började med att gå igenom tekniska utmaningar där man identifierade problem och risker. Enkelt förklarat, säkerställa att sökmotorerna kunde kommunicera med Capcitos webbsajt på ett korrekt sätt. Därefter såg man över sökbeteendet på marknaden och tog reda på vad målgruppen söker. Man tog fram en plan på tekniska åtgärder prioriterade efter förväntad effekt i förhållande till arbetsinsats, länkstrategi och tog fram förslag på sidor att bygga baserat på den presumtiva målgruppens sökbeteende. Efter det initiala arbetet hjälper Pixel till med rådgivning kring hur man ska utforma sina sidor och nya erbjudande på sajten för att skapa möjligheter att bättre fånga upp ny och befintlig trafik.

Vad man gjorde

• Gjorde en teknisk audit på sajten för att säkerställa att Google kan ta åt sig och avgränsa sajtens information på korrekt sätt.

• Undersökte marknadens sökbeteende för att ta reda på var potentialen finns att driva in trafik.

• Hjälpte redaktören att sätta upp en innehållsplan – i konkreta termer, vad ska det skrivas om och hur ska det skrivas.

• Satte upp en länkstrategi.

• Fortlöpande rådgivning för att förbättra nuvarande innehåll och skapa nytt innehåll – allt för att fånga upp ny och trafik och ta hand om den existerande trafiken bättre.

Resultat

Samarbetet mellan Pixel och Capcito har resulterat i att man idag innehar första placering på Sveriges dyraste sökord på Google Ads. Mer än 20 högrelevanta och konkurrensutsatta sökord i Capcitos vertikal syns på förstasidan i sökresultaten. Under senaste tre månaderna har företaget fått in trafik på organiskt sök som hade kostat nästan en miljon kronor att köpa via Google Ads.