Qasa femDUBBLADE söktrafiken med hjälp av teknisk SEO

 

arrow5
case_footway
search

414 %

ökning i non brand-trafik till Qasa

search

200 till 1200

antalet sökord i topp 10 på Google

vector

170 %

ökning i non brand-trafik till Blocket Bostad

case_footway arrow1 arrow1 arrow2 arrow3

Under våren 2023 genomförde Qasa och Pixel ett 10 veckor långt projekt, med målet att identifiera, prioritera och lösa tekniska delar som höll tillbaka qasa.se och bostad.blocket.se i sökresultatet.

Tre månader efter slutfört projekt ser vi en ökning i icke varumärkesrelaterad organisk söktrafik till qasa.se med 414 % i jämförelse mot föregående år och motsvarande 170 % till Blocket bostad.

cross

Qasa - Sveriges största aktör inom andrahandsuthyrning

cross

Qasa grundades 2014 och är Sveriges största aktör inom andrahandsuthyrning. Sedan 2019 ägs Qasa av Schibsted och är i skrivande stund aktiva i Sverige, Finland och Frankrike. 

I Sverige förvaltar Qasa Blocket Bostad såväl som Qasa.se. 

UTMANING

mount_icon

Under flera år hade Qasas utbud av tillgängliga andrahandsbostäder vuxit. Den organiska söktrafiken hade däremot inte ökat i samma takt och hos Qasa var man medveten om att plattformen inte var optimerad för att ranka högt i Google. 

Att Qasa.se och bostad.blocket.se delade teknisk plattform adderade komplexitet – men även skalfördelar – då det innebar att ändringar som gjordes på ena sajten även skulle komma att påverka den andra. 

Qasa kontaktade därför Pixel och tillsammans skapades en projektplan för att åtgärda så mycket som möjligt under en begränsad tid. 

STRATEGI

mount_icon

Qasa avsatte 10 veckor i utvecklingstid med ambition att åtgärda de delar som höll tillbaka Qasa och Blocket Bostad i sökesultatet. 

Under den tiden skulle problem formuleras och prioriteras, lösningsförslag dokumenteras och lösningar utvecklas

Eftersom projektet var tydligt avgränsat i tid var det viktigt att snabbt komma igång och ha ett tätt samarbete mellan utvecklare och Pixels specialister. 

LÖSNING

mount_icon

Tre konsulter från Pixel arbetade med att identifiera problem. 

Tidigt uppdagades tre huvudområden som behövde prioriteras: 

  • förbättrade förutsättningar för effektiv crawling 
  • förtydligande av sajtstrukturen
  • hantering av det JS-beroende som bidrog till indexeringsproblem

Efter att Pixel borrat sig ner i problemen, specificerades 28 avgränsade uppgifter som prioriterades utefter allvarlighetsgrad. 

Uppgifterna dokumenterades och följdes upp i en gemensam Notion-arbetsbok och kommunikation skedde dagligen över Slack. 

Eftersom uppgifterna rapporterades löpande kunde utvecklarna hos Qasa börja arbeta i takt med att nya uppgifter dök upp. Det möjliggjorde snabb utvecklingstakt och att nya lösningar kunde släppas i princip varje vecka. 

I slutet av projektet var 15 av 28 uppgifter genomförda, däribland samtliga som hade bedömts ha högsta prioritet – så som:  

  • förbättrad intern länkstruktur som underlättar crawling av sajten
  • förbättrat regelverk för canonicals för att säkerställa att rätt sidor prioriteras av Google
  • förbättring av SSR-lösning för att underlätta indexering av prioriterade sidor

RESULTAT

mount_icon

Redan ett par veckor in i projektet började resultatet av arbetet att synas. Sidor som tidigare “felaktigt” rankat försvann ur sökresultatet, till förmån för de sidor som skulle prioriteras av Google. 

Under veckorna som följde fortsatte den positiva utvecklingen och fyra månader efter projektet slutfördes är trenden fortsatt positiv: 

Qasa

  • 414 % ökning av söktrafik på icke varumärkesrelaterade sökord, i jämförelse med föregående år
  • Antalet sökord på Googles förstasida har gått från 200 till 1 200, med liknande rörelser på sida 2 och 3

Blocket Bostad

  • 170 % ökning av söktrafik på icke varumärkesrelaterade sökord, i jämförelse med föregående år
  • Antalet sökord på Googles förstasida har gått från 1 000 till 1 600

PRESTIGELÖSHET AVGÖRANDE FÖR RESULTATET

mount_icon

Nyckeln till projektets framgång låg otvivelaktigt i samarbetet och prestigelösheten Qasa och Pixel emellan. 

Fokus låg på att tillsammans lösa problem utifrån de förutsättningar som gavs. 

Det uppstod aldrig tveksamheter i vägen framåt, utan både Pixel och Qasa litade på varandras expertis – vilket gjorde samarbetet friktionsfritt och effektivt.

quote

Utöver de fina resultaten var det som imponerade mest med Pixel deras förmåga att snabbt bli en del av vårt team. De jackade in i våra arbetsprocesser och vi kunde utan större dröjsmål ta oss an arbetet, tack vare att både vi och Pixel litade på varandra fullt ut. Vi kommer utan tvekan att anlita Pixel för fler projekt framöver.

mount_icon
Ashkan Azadi
CMO - Qasa