Stora besparingar för Lime Technologies när fokus skiftas från Google Ads till organiskt sök

 

arrow5
case_footway
search

SE, DK, NO, FI

Rankar 1-2 på alla relevanta CRM-termer

search

NL

Rankar topp 5 på alla relevanta CRM-termer

vector

DE

Rankar topp 15 på alla relevanta CRM-termer

case_footway arrow1 arrow1 arrow2 arrow3

När Lime Technologies ville börja arbeta aktivt med SEO hörde de av sig till Pixel Nordic. SEO som kanal lämpar sig bra för många business to business företag med längre köpresa och mycket kunskapsinhämtning innan beslut. Priserna på Google ADs har också senaste åren ökar till extrema klickkostnad, vilket gjorde det organiska söket till en attraktiv plattform att synas på.

Besök gärna Lime Technologies och lär er mer om CRM-system.

cross

Idag ett ledande CRM-företag i Norden

cross

Lime Technologies är idag ett av Nordens ledande leverantörer av CRM-system med över 30 år erfarenhet inom branschen. Redan från starten har målet varit att skapa bättre kundrelationer för alla typer av företag via moderna CRM-lösningar. Nu har klivet påbörjats mot Europa där Lime Technologies har etablerat sig i Tyskland samt Nederländerna. Med sina två produkter, Lime CRM och Lime Go, står företaget på en stadig grund inför framtiden. 

UTMANING

mount_icon

Tillsammans med Lime Technologies inledde vi SEO-projektet med ett tydligt och gemensamt mål: att ranka som nummer ett på alla nordiska marknader med fokus på sökordet CRM.

Inom business-to-business kan vissa sökord vara väldigt dyra att buda på via Google Ads, vilket gör den organiska synligheten på affärsdrivande termer extra viktig. Inte bara för att spara pengar på ADs, men även för att vara bäst i klassen när det kommer till organisk synlighet på branschens viktigaste sökord för att generera leads.

Förutom de nordiska marknaderna var utmaningen också att bygga en bra strategi för att lansera företaget i både Tyskland och Nederländerna. Marknader som ofta har tuff konkurrens i det organiska sökresultatet.

STRATEGI

mount_icon

Strategin var enkel och effektiv: börja med att utvärdera konkurrenter i varje land. Därefter skapades templates på svenska som sedan översättes till övriga språk och webbplatser i takt med uppskalningen. I konkurrentanalysen blev det också tydligt att länkar från andra domäner var viktigt, och något Lime saknade. Av den anledningen startades ett länkprojekt för att tillskansa länkar till dom viktigaste landningssidorna i respektive land.

I varje strategi är utvärdering och optimering viktig. Att arbeta med organisk synlighet är något man aldrig blir klar med. Konkurrenter förbättrar sina landningssidor och Google uppdaterar sin algoritm, vilket gör det viktigt att kontinuerligt utvärdera landningssidor och göra förändringar när rankingen inte följer önskad utveckling. Detta gjorde vi systematiskt med jämna mellanrum för att inte tappa greppet om det önskade resultatet.

VAD VI GJORDE

mount_icon

• Teknisk analys av webbplatserna

• Konkurrentanalys som låg till grund för innehållsarbete 

• Innehållsplan och sökordsanalys

• Länkstrategi

• Löpande rådgivning och on-page rekommendationer 

I teamet ingick marknadschef, kommunikatör och teknisk utvecklare. Att ha tillgång och direktkontakt med utvecklare var avgörande för att snabbt och enkelt göra tekniska förändringar på webbplatserna, något som normalt tar tid. 

RESULTAT

mount_icon

Besparing Sverige

De senaste tolv månader i Sverige har trafik som via Google ADs skulle kostat 572.446 kr, drivits in till webbplatsen via organisk trafik istället.

 

Nästa steg

Lime Technologies är nu branschledande inom CRM-segmentet i Norden i det organiska söket. Arbetet tillsammans med Lime Technologies fortsätter tills alla länder är bäst i branschen på CRM-relaterade sökningar. Förutom lower funnel-sökningar har ett projekt startats med att driva in mid- och upper funnel-sök för att nå målgruppen på sökord med större volym som både bygger varumärkeskännedom men i förlängningen också säljer CRM-system.