HOLMGRENS BIL SATSAR PÅ SEO – ACCELERERAR VERKSAMHETEN FRAMÅT

arrow5
case_footway
search

311 %

ökad organisk trafik

search

431 %

ökad organisk synlighet

vector

580 %

ökning av antal sökord som rankar 1-3

case_footway arrow1 arrow1 arrow2 arrow3

Genom ett omfattande arbete med att skapa relevant innehåll har Holmgrens Bil ökat sin organiska trafik på Google med 311 %. De har också blivit mer relevanta på Google genom att ha ökat den organiska synligheten med 431 % och antalet sökord som finns på position 1-3 med 580 %.

Ett kvitto på att allt fler kunder hittar rätt är ökningen av antalet kunder som varje dag väljer att ta kontakt. Holmgrens Bil vill verkligen betona att det är den ökade kundförståelsen som ligger i fokus för SEO-arbetet och att det i sin tur banar väg för de tjänster och erbjudanden som de utvecklar.

Ett viktigt resultat är att Holmgrens Bil har kunnat hitta nya affärsområden och kunnat anpassa sig efter behoven som deras kunder har. Speciellt viktigt har det varit när omvärlden förändrats snabbt och behoven förändrats i samma raska takt.

Och en väldigt viktig del i samarbetet har varit ett helhetsgrepp där man jobbat med allt från innehåll, teknisk analys, länkar och tagit ett strategiskt såväl som ett operativt grepp. Pixel stöttar fortfarande med en proaktiv analys som säkerställer att Holmgrens Bil fortsätter att ha relevant SEO-trafik jämfört med sina konkurrenter.

search

Ökad organisk trafik

Företaget har ökat antal besökare till sajten med 311% sedan november 2020.

search

Ökad organisk synlighet

Holmgrens Bil har ökat sin synlighet på Google med 431 procent sedan november 2020.

search

Antal sökord som rankar position 1-3 ökat

Sedan man påbörjade samarbetet med Pixel under november 2020 har man ökat antal sökord som rankar position 1-3 med 580 procent.

cross

Om Holmgrens Bil

cross

Holmgrens Bil startades 1960 och har vuxit över åren till att bli ett av Sveriges största bilhandelsföretag. Idag har de bilhallar på 13 olika orter i Sverige och representerar flera varumärken såsom BMW, Mini, Ford, MG, Hyundai och Nissan.

Företagets vision är att vara ledande i Sverige inom personlig mobilitet samtidigt som de visar kunderna att de verkligen bryr sig. Som en del av sin strategi för att göra det enkelt för kunder att hitta och välja sin bil online bestämde de sig för en SEO-strategi som förbättrade både kundupplevelsen och antalet besökare de får in till sajten.

UTMANING

mount_icon

Initialt började samarbetet med att Holmgrens Bil ville öka sin närvaro online genom att bättre anpassa sig till kundernas sökbeteende. Efter ett par månader hade man en åtgärdsplan klar. Fokus hamnade på den sidtypen som hade potential att generera flest affärer. Redan inom ett par månader började man se hur synligheten ökade för de sidor man jobbade med. Efter det har Holmgrens Bil fortsatt att växa starkt.

I allt arbete framåt har SEO blivit en viktig del av marknadsmixen för att förbättra kundupplevelsen och optimera kundens köpresa online.

STRATEGI

mount_icon

Holmgrens Bil bestämde sig för att starta arbetet tillsammans med Pixel med att analysera sökbeteendet online för att få data på vilka av deras fordon som potentiella kunder var mest intresserade av. Därefter gjorde man en prioriteringslista för sidtypen med störst affärspotential och skapade en arbetsprocess för att optimera sin sajt för att bättre matcha det identifierade sökbeteendet.

Parallellt med den omfattande innehållsanalysen påbörjades också en teknisk analys för att optimera sajten ytterligare. Den tredje delen av arbetet blev att kontinuerligt jobba med att få in starka och kvalitativa länkar till strategiskt viktiga delar av sajten.

VAD MAN GJORDE

mount_icon

  • Genomförde en innehållsanalys och gjorde en prioriteringslista som man agerade på.
  • Genomförde en teknisk analys för att goda förutsättningar för sökmotorer att hitta och förstå sidor på sajten
  • Gjorde en omfattande länkstrategi för att lyfta strategiskt viktiga sidor
  • Löpande analys och monitorering för att säkerställa fortsatt relevant och hög ranking

RESULTAT

mount_icon

Holmgrens Bil och Pixels samarbete resulterade i att den relevanta trafiken till sidtypen med störst affärspotential ökade med 311 %.

Strukturen man satte upp för en innehållsstrategi kunde appliceras på andra sidtyper. Detsamma gällde för den länkstrategi som man tog fram.

Idag jobbar man med en proaktiv analys för att säkerställa att man fortsätter att synas högst upp när kunder Googlar på fordon. SEO kommer att fortsätta ligga till grund för framtida satsningar online.

Holmgrens Bil har ökat sin organiska trafik med 311 procent samt sin synlighet på Google med 431 procent sedan starten i november 2020 (källa: Sistrix.com). Man har även ökat antal sökord som rankar position 1-3 med hela 580 procent.