Vi är Pixel Nordic

SEO-byrån Pixel Nordic består utav 24 konsulter och analytiker som dagligen hjälper företag med samtliga tre pelare inom SEO: teknik, innehåll och länkar. Det primära fokuset har alltid varit förståelsen för kundens affär och unika behov. Pixel Nordics ambition är att fortsätta att växa genom långsiktiga kundrelationer och rekryteringar som bidrar till mångfalden och den internationella framgången.

Läs mervector

Pixel Nordic använder sin kollektiva SEO-expertis för att hjälpa bolag att maximera avkastning per investerad krona i det organiska sökresultatet. Genom långsiktigt SEO-arbete som innehåller optimering av teknik, innehåll och länkar levererar Pixel Nordic strategisk såväl som operativ stöttning. Pixel Nordic sitter på Kungsgatan 24 i Stockholm.

Pixel Nordic är en långsiktig arbetsgivare genom livets alla faser. Pixel Nordics vision är att vara den bästa SEO-arbetsgivaren i Norden genom att erbjuda mycket konkurrenskraftiga ersättningar och individuell utveckling. Kollegorna trivs bäst i gränslandet mellan avancerad teknik och marknadsföring där gruppen arbetar mot gemensamma SEO-mål i en dynamisk miljö.

Pixels Historia

Pixel Nordic grundades 2018 av de fyra SEO-specialisterna Henrik Vikström, Gabriella Gall, Viktor Calmhede och Olof Klarin med avstamp i föregångaren Strategisk SEO AB. Den gemensamma ambitionen att skapa långsiktigt värde och stötta organisk tillväxt för kunder på en internationell marknad genomsyrar kvartettens filosofi. Som ett led i att utveckla byråns erbjudande definierades ett konkurrenskraftigt arbetsgivarerbjudande med målsättningen att attrahera och behålla nordens SEO-talanger.

Nej till spel – och Casinobolag

2019 deklarerade Pixel Nordic sitt ställningstagande mot spel- och casinobolag. Kommunikationsstrategin bakom ställningstagandet tar avstamp från Pixel Nordics långsiktiga vision: att växa hållbart med rätt typer av kunder. Spel- och casinobranschen är inte förenligt med varken visionen eller Pixel Nordics värderingar och valdes därför bort.

Hållbarhetsfakta om Pixel

ikon-jamstalldhet

jämställdhet

Vi närmar oss 100 %

ikon-pro-bono

ANTAL KASINOKUNDER

0

ikon-breakit-impact-challenge

PRO BONO

Just Arrived och BRIS

ikon-antal-casinokunder

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

100% work-life-balance

ikon-halsa-och-valbefinnande

KLIMATBANT

Ett av 227 företag som klarat
varje steg i utmaningen (2019)

ikon-samhallsansvar

SAMHÄLLSANSVAR

Stella Wannberg, mentorskap
via Mitt Livs Chans